Besturen en toekomst…Circulair besturen?

Circulair besturen

De circulair bestuurder is zich bewust van de maatschappelijke en economische dynamiek en speelt hier op een verantwoorde manier op in met haar/zijn organisatie. Er is een duidelijke toegevoegde waarde vanuit de organisatie richting de maatschappij. De bestuurders zijn zichtbaar en aanspreekbaar in het maatschappelijke debat en hebben aanzien vanuit persoonlijk overwicht en vanuit moreel leiderschap.

Circulair besturen vanuit de organisatie is terug te zien in allereerst de drive en het plezier van de medewerkers. Er is voor hen ruimte om te spelen, te innoveren en te ontdekken.

Daarnaast ligt de focus op stakeholder relaties, en externe partnerschappen aangaan, een lange termijn visie en op transparantie. Gelijkwaardigheid en goodwill leiden tot duurzame waarde-creatie met externe stakeholders. (Bron: Nieuw bestuur 2019)

Waar gaan we heen als bestuurders? Wat moet nu ontwikkeld worden om straks bij te blijven met je team en organisatie?

Afgelopen maanden is thuis werken meer normaal geworden dan ooit en zelfs van groot belang in gezondheid.  vraagt dit een ander leiderschap op de lange termijn? Hoe hou je de juiste verbinding met je team en hoe blijf je mensen inspireren als ze niet meer tegenover je zitten? Hoe ga je op afstand om met weerstand, disfunctioneren, ongewenst destructief gedrag, reorganisatie, achterblijvende resultaten, niet geïnspireerde medewerkers? Hoe zorg je dat je team een eenheid blijft en mee gaat in de veranderingen, de neuzen dezelfde kant op blijven staan en ook nog eens vol inspiratie blijft werken?

Monica ondersteund leiders in het begeleiden, leiden, borgen en coachen van onder andere deze elementen.

Monica maakt gebruik van de aanwezige waarde factoren, kennis en talenten binnen de organisatie tijdens transities om over de gehele lijn de effectieve structuur en eenheid te behouden zodat doelstellingen behaalt worden en het team gemotiveerd blijft. Leiders vullen deze rol ook in echter tijdens complexe transities mist er vaak aan mankracht of expertise op alle onderwerpen om dit goed uit te kunnen voeren.

Open transparant verbinden en krachtig ontwikkelen vanuit de waarden van de mens en het proces en heldere verantwoordelijkheden staat centraal binnen projecten. Als ieder met plezier op een passende plek effectief samenwerkt groeit resultaat automatisch. Echter om dit te realiseren tijdens complexe veranderingen vraagt dit om een flinke investering in tijd om bewustwording te laten groeien zodat oude systemen kunnen worden vevangen zonder problemen. Dit resulteert dan bijna altijd in een jaarlijkse structurele besparing van minstens het drievoudige van de eenmalige investering voor de Interimmer/ Consultant.

IZ kan zeer goed zorgen dat deze situatie geborgd wordt binnen de organisatie.

IZ brengt expertise op het vlak van:

 • Samenstellen en/of borgen global of central transitieagenda, planning en uitvoering
 • Herdefiniëren Operationele, Supply Chain en Logistieke kernafwegingen
 • Herstructureren vraag en aanbod en vertaling naar doelstellingen en afdelingen
 • Strategie ontwikkeling en implementatie
 • Mediation/ coachend leiderschap en persoonlijke ontwikkel trajecten daar waar nodig. Omzetting gedrag, weerstand, oude patronen naar constructieve eenheid
 • Proces ontwikkeling waar nodig bijv: Afval als grondstof, LEAN werken, LEAN house
 • SCRUM, AGILE leiderschap waar passend
 • Implementatie nieuwe technologien
 • Circulair verbinden logistieke partners, keten partners en netwerken
 • Zichtbaarheid circulaire leveringscondities, verkorte lijnen bij de klant
 • Supply Chain waardeketen en belanghebbenden centraliseren
 • Optimalisatie eenheid, waarde, ownership en motivatie binnen afdelingen
 • Van keten eilanden naar keten eenheid
 • Aanboren nieuwe partners en relaties ter verduurzaming waar wenselijk
 • Herstructurering ketenregie

 

 

 

drupkl