IZ Development

Power to Unite

water splashing
0

Besturen en toekomst…Circulair besturen?

IZ maakt gebruik van de aanwezige waarde factoren, kennis en talenten binnen de organisatie tijdens transities om over de gehele lijn de effectieve structuur en eenheid te behouden zodat doelstellingen behaalt worden en het team gemotiveerd blijft. Dit heeft tevens veel weg van het welbekende circulaire besturen waar organisaties meer en meer naartoe bewegen. (zie omschrijving onder) Open transparant verbinden en krachtig ontwikkelen vanuit de waarden van de mens en het proces en heldere verantwoordelijkheden staat centraal.

Als ieder met plezier op een passende plek effectief samenwerkt groeit resultaat automatisch. IZ kan zeer goed zorgen dat deze situatie geborgd wordt binnen de organisatie.

IZ brengt expertise op het vlak van:

 • Samenstellen en/of borgen global of central transitieagenda, planning en uitvoering
 • Herdefiniëren Operationele, Supply Chain en Logistieke kernafwegingen
 • Herstructureren vraag en aanbod en vertaling naar doelstellingen en afdelingen
 • Strategie ontwikkeling en implementatie
 • Mediation/ coachend leiderschap en persoonlijke ontwikkel trajecten daar waar nodig. Omzetting gedrag, weerstand, oude patronen naar constructieve eenheid
 • Proces ontwikkeling waar nodig bijv: Afval als grondstof, LEAN werken, LEAN house
 • SCRUM, AGILE leiderschap waar passend
 • Implementatie nieuwe technologien
 • Circulair verbinden logistieke partners, keten partners en netwerken
 • Zichtbaarheid circulaire leveringscondities, verkorte lijnen bij de klant
 • Supply Chain waardeketen en belanghebbenden centraliseren
 • Optimalisatie eenheid, waarde, ownership en motivatie binnen afdelingen
 • Van keten eilanden naar keten eenheid
 • Aanboren nieuwe partners en relaties ter verduurzaming waar wenselijk
 • Herstructurering ketenregie

 

Omschrijving Circulair besturen (Bron: Nieuw bestuur 2019)

Circulair besturen vanuit de organisatie is terug te zien in allereerst de drive en het plezier van de medewerkers. Er is voor hen ruimte om te spelen, te innoveren en te ontdekken.

0

Daarnaast ligt de focus op stakeholder relaties, en externe partnerschappen aangaan, een lange termijn visie en op transparantie. Gelijkwaardigheid en goodwill leiden tot duurzame waarde-creatie met externe stakeholders.

De circulair bestuurder is zich bewust van de maatschappelijke en economische dynamiek en speelt hier op een verantwoorde manier op in met haar/zijn organisatie. Er is een duidelijke toegevoegde waarde vanuit de organisatie richting de maatschappij. De bestuurders zijn zichtbaar en aanspreekbaar in het maatschappelijke debat en hebben aanzien vanuit persoonlijk overwicht en vanuit moreel leiderschap.

drupkl

admin • 10/09/2018


Previous Post

Next Post