Circulaire Ontwikkeling, Leiderschap & Relatie Management

Circulair Leiderschap kenmerkt de werkwijze van IZ.

IZ maakt gebruik van alle aanwezige waarde factoren en talenten binnen de organisatie en optimaliseert samen met het team volgens heldere targets waarbij weerstand automatisch verdwijnt. Zie onder een uitgebreide omschrijving van circulair leiderschap en ontwikkeling.

IZ ondersteund middels Project- en/of Operations Management rollen in:

 • Samenstellen en/of borgen global of centrale transitieagenda
 • Herdefinieren Logistieke kernafwegingen
 • Herstructureren vraag en aanbod en vertaling naar doelstellingen en afdelingen
 • Strategie ontwikkeling en inplementatie
 • Omzetting gedrag, weerstand, oude patronen naar constructieve eenheid
 • Proces ontwikkeling waar nodig bijv: Afval als grondstof, LEAN werken, LEAN house.
 • Implementatie nieuwe technologien
 • Circulair verbinden logistieke partners, keten partners en netwerken
 • Zichtbaarheid circulaire leveringscondities, verkorte lijnen bij de klant
 • Supply Chain waardeketen en belanghebbenden centraliseren
 • Optimalisatie eenheid, waarde, ownership en motivatie binnen afdelingen
 • Van keten eilanden naar vast keten eenheid
 • Aanboren nieuwe partners en relaties ter verduurzaming
 • Herstructurering ketenregie

 

Omschrijving Circulair besturen (Bron: Nieuw bestuur 2019)

Circulair besturen vanuit de organisatie is terug te zien in allereerst de drive en het plezier van de medewerkers. Er is voor hen ruimte om te spelen, te innoveren en te ontdekken.

0

Daarnaast ligt de focus op stakeholder relaties, en externe partnerschappen aangaan, een lange termijn visie en op transparantie. Gelijkwaardigheid en goodwill leiden tot duurzame waarde-creatie met externe stakeholders.

De circulair bestuurder is zich bewust van de maatschappelijke en economische dynamiek en speelt hier op een verantwoorde manier op in met haar/zijn organisatie. Er is een duidelijke toegevoegde waarde vanuit de organisatie richting de maatschappij. De bestuurders zijn zichtbaar en aanspreekbaar in het maatschappelijke debat en hebben aanzien vanuit persoonlijk overwicht en vanuit moreel leiderschap.

drupkl